Endring i Katekeseundervisningen i Mariakirken

26.09.2023

Vi ønsker å informere dere om en viktig endring i vår planlagte katekeseundervisning. 

På grunn av høstferien på Mariakirken i Lillehammer, har vi besluttet å flytte katekeseundervisningen fra den opprinnelig planlagte datoen, 8. oktober 2023, til den nye datoen, 1. oktober 2023.