Nyheter


Menigheten inviterer til dugnad på kirkehagen så det blir pent rundt kirken vår.

VANDRING: Som Guds folk på vandring på verdens veier, ledet av Den hellige ånd, og som levende steiner innlemmet i Kristi kropp, oppdager hver av oss at vi er medlemmer av en stor familie, barn av Faderen, og hverandres brødre og søstre, sier pave Frans. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen