Velkommen til konfirmasjon i kirka!

Konfirmasjon er et av de syv sakramentene i den katolske troen. Det er en seremoni der en person som allerede er døpt, mottar Den hellige ånds gave og blir styrket i troen. Konfirmasjonen utføres vanligvis av en biskop ved håndspåleggelse og salving med hellig olje.

Dette bilde er tatt under konfirmasjonssermonioen vår 2023
Dette bilde er tatt under konfirmasjonssermonioen vår 2023

Vanlig spørsmål og svar om konfirmasjon

Når konfirmerer man seg?

For å kunne konfirmere seg må man gjennomføre et forberedende kurs som starter i 8. klasse (når barnet er 13 år). Kurset går over en toårsperiode, og deretter kan barnet konfirmere seg om våren i 9. klasse. 

Informasjon om Kurs

Førsteåret i konfirmasjonsundervisningen vil ungdommen... 

Andreåret i konfirmasjonsundervisningen vil ungdommen... 

Påmelding

For å melde barnet på kurset, må dere besøke deres lokale klirke og fylle ut et registreringsskjema. Lever skjemaet til sognepresten.

Frist for påmelding er 1. Oktober 2023.

Tidspunkt for kurs

Betaling

Pris 150 kr per barn

kontonr: 2000.07.45635

Vipps: 89766

Det er også mulig å bettale kontanter til sognepresten.

Oppstart er lørdag 16.September 2023 kl 11:00-14:00

.