Menighetens historie

Nedenfor finner du en tidslinje som belyser de mest betydningsfulle historiske

hendelsene for Mariakirken, St. Andreas kirke og Bykirken

Historien til Mariakirken på Lillehammer

Mariakirken på Lillehammer, som fungerer som sognekirke for Mariakirken katolske menighet i Lillehammer, har en rik historie som strekker seg tilbake til 1970. Den ligger på Suttestad, et område sør for Lillehammer sentrum, og har tjent som et åndelig samlingssted for troende i det vestlige og nordlige Innlandet.
Utvikling fra kapell til selvstendig menighet

Et betydningsfullt øyeblikk i Mariakirkens historie fant sted under jubileumsfeiringen i 2010. Det var da biskop Bernt Eidsvig ledet en høytidelig konsekrasjonsseremoni for kirken. Under denne seremonien ble alteret konsekrert med nedsettelse av relikvier, og kirken ble salvet, symbolisert gjennom plasseringen av innvielseskorsene.

Bakgrunn og etablering

Arkitekten bak Mariakirken, Carl Corwin, skapte en struktur som harmonerer med dens omgivelser og samtidig bærer i seg dype religiøse symboler og betydning. Kirken ble bygget i 1970, og samtidig ble Mariakirken katolske menighet etablert som en selvstendig enhet etter å ha vært eget kapelldistrikt siden 1956.
Betydningen av Mariakirken for felleskapet

Mariakirkens betydning for fellesskapet kan ikke undervurderes. Den har tjent som et sted for bønn, refleksjon og fellesskap i Lillehammer-regionen. Det vakre byggverket, utformet med tanke på åndelig inspirasjon og tilbedelse, er et levende symbol på troens styrke og menneskers lengsel etter åndelig forbindelse.

Gjennom årene har Mariakirken vært et viktig senter for det katolske samfunnet på Lillehammer og i de omkringliggende områdene. Den har gitt et rom for å feire gudstjenester, dele sakramentene og vokse i troen. Med konsekrasjonen i 2010 fikk kirken ytterligere en dimensjon av helligdom og betydning.


Historien til St. Andreas kirke på Gjøvik

Lørdag 23. november ble en betydningsfull dag for Gjøvik-samfunnet da den nye St. Andreas kirke ble offisielt åpnet. Under en høytidelig seremoni ble alteret konsekrert av biskop Bernt I. Eidsvig, som delte sitt inspirerende budskap med de tilstedeværende.


Slik så lokalet ut ved kjøp. Nå skal det bli et katolsk kirkerom.
Slik så lokalet ut ved kjøp. Nå skal det bli et katolsk kirkerom.


Biskopens tale under åpningen

I talen til biskopen ble den raske tilpasningen av kirkebygget fremhevet som imponerende, med mange medlemmer av menigheten som hadde jobbet hardt for å få alt klart til åpningen.

Biskopen snakket også om betydningen av å tilgi og forlike seg med andre, samt å søke til skriftemålet som en vei mot forsoning med Gud.

Avslutningsvis minnet biskop Eidsvig om at kirken ikke bare var et fysisk bygg, men et sted hvor mennesker møter Gud. Han oppfordret menigheten til å ta vare på kirken som et hellig sted og be for hverandre og deres prest.

Med den nye St. Andreas kirke på Gjøvik var en viktig milepæl nådd, og det lokale samfunnet kunne se frem til å samles i dette vakre gudshuset for bønn, feiringer og fellesskap.


Realiseringen av en drøm:
Behovet for et permanent messested

Biskop Eidsvig begynte sin preken med å gratulere menigheten hjertelig med deres nye St. Andreas kirke. Behovet for et permanent messested på Gjøvik har vært klart i lang tid, og denne dagen markerte realiseringen av den drømmen. Han adresserte også betydningen av å ha et eget gudshus på denne siden av Mjøsa, et område som ikke hadde hatt en slik kirke siden det 16. århundre. Hele bispedømmet delte i gleden og bønnene med Gjøvik-samfunnet.Biskop Bernt I. Eidsvig konsekrerer alteret.
Biskop Bernt I. Eidsvig konsekrerer alteret.

Les mer om St. Andreas kirke på Gjøvik på katolsk.no