Siste Nytt

På tirsdag 12. september vil vi feire messe for å be for biskop Bernt som fyller 70 år. Messen feires kl. 11:00 i Mariakirken på Lillehammerog kl. 18:00 i St. Andreas på Gjøvik.

Vil du lære mer om den katolske kirken?

Pavens Bønneintensjoner

For de dødssyke

"La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte"

September 2023