Dåp

Enten du vil bli døpt selv eller døpe barnet ditt, er du velkommen i Den katolske kirke. På denne siden er en rekke vanlig spørsmål og svar i planleggingen av den store dagen.

Vanlig spørsmål og svar om dåp

Hva er dåp?

I Den katolske kirke blir de fleste døpt som barn. Foreldre og faddere lover å dele troen med barnet. Barnets nye identitet som Guds barn understrekes gjerne ved at det får et navn som tidligere er båret av en helgen. Foreldrene velger én eller flere faddere som selv er døpt og konfirmert katolikk.

Enten du vil bli døpt selv eller døpe barnet ditt, er du velkommen i Den katolske kirke. På denne siden er en rekke vanlig spørsmål og svar i planleggingen av den store dagen.

Når kan barnet døpes?

I vår menighet døper vi til avtalte tider, som oftest på lørdager kl 13.00. Andre tidspunkt kan eventuelt avtales med presten.

Katolikker som bor langt fra kirken, kan avtale med presten om å få sine barn døpt på bostedet. Foreldrene kan avtale tidspunktet med en av prestene, og forberede dåpen med ham. Det fylles ut en dåpsmelding som fås på sognekontoret.

Hva koster det å bli døpt?

Dåpen er gratis, men det er vanlig å gi en gave til Kirken for å dekke utgiftene menigheten har i form av bl.a. dåpslyset. Denne gaven kan gis i en konvolutt m/ påskrift "til kirken" og leveres til presten.

Når er det vanlig å bli døpt?

Alle kan bli døpt, en kan døpes når som helst i livet. Det vanligste i Den katolske kirke er at barna døpes innen de er ett år. Noen døpes i forbindelse med konfirmasjon, og også voksne blir døpt i den katolske kirke. 

Hvem kan være fadder?

En fadder må ha fylt 15 år og som hovedregel være medlem av Den katolske kirke. Minst en av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.

Det er ingen øvre grense for antall faddere. Som fadder er du vitne om at personen er døpt med en kristen dåp

Kan man leie lokale til dåpsfesten av kirken?

I flere kirker eller menighetshus går det an å leie lokale til dåpsfesten. Spør menigheten om dette er mulig der dere skal ha dåp.

Hvorfor må man være døpt for å bli konfirmert?

I den katolske kirke er dåp det første viktige trinnet for å bli medlem av kirken og starte et kristent liv. Dåpen fjerner den opprinnelige synden og åpner veien for å motta Guds nåde. Konfirmasjonen er neste skritt, og det styrker troen og forbindelsen med Den hellige ånd. For å bli konfirmert i den katolske kirken, er det vanlig å bli døpt først fordi dåpen er som et grunnlag for den videre troslivet.

Hvordan foregår en vanlig barnedåp?

En vanlig barnedåp i den katolske kirke følger vanligvis en fastsatt seremoni. Her er en generell oversikt over hvordan det kan foregå:

 1. Velkomst og samling: Familien og gjestene samler seg i kirken. Presten eller diakonen ønsker alle velkommen og begynner seremonien.

 2. Ordets liturgi: Det leses passasjer fra Bibelen, og presten gir en kort preken eller undervisning om dåpens betydning.

 3. Foreldrenes forpliktelse: Foreldrene og gudforeldrene bekrefter sin tro og forpliktelse til å veilede barnet i den kristne troen.

 4. Velsignelse av vann: Vannet som skal brukes til dåpen velsignes av presten. Vannet symboliserer renselse og gjenfødelse i troen.

 5. Dåp: Barnet blir båret frem til dåpsfonten av foreldrene eller gudforeldrene. Presten heller vann forsiktig over barnets hode mens han sier dåpsformelen, vanligvis "Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn." Dette er øyeblikket da barnet offisielt blir medlem av kirken.

 6. Salving med hellig krisma: Etter dåpen salver presten barnet med hellig krisma, som symboliserer Den hellige ånds gave og gir styrke til troen.

 7. Kledning i dåpskappen: Barnet blir deretter kledd i en hvit dåpskappe, som symboliserer renhet og det nye livet i Kristus.

 8. Lys: Et lys, vanligvis et dåpslys, tennes som symbol på Kristus som lyset i verden. Dette lyset overrekkes ofte til foreldrene eller gudforeldrene.

 9. Forbønn: Det holdes bønner for barnet, foreldrene, gudforeldrene og hele menigheten.

 10. Fader vår og velsignelse: Seremonien avsluttes med Fader vår-bønnen og presten gir en avsluttende velsignelse til barnet og de tilstedeværende.

 11. Takketale og feiring: Etter seremonien takker familien og gjestene presten. Mange familier feirer deretter dåpen med en liten mottakelse eller fest.

Husk at seremonidetaljene kan variere avhengig av kirken og kulturelle tradisjoner. Det er lurt å kommunisere med kirken på forhånd for å få informasjon om spesifikke retningslinjer og forventninger for dåpen.

Jeg ønsker å vite mer om dåp før jeg bestemmer meg. Hvem kan jeg snakke med?

For å lære mer om dåp i den katolske kirke og for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha, er det flere personer og kilder du kan henvende deg til:

 1. Presten: Snakk med presten i den lokale katolske kirken der du bor. Presten vil kunne gi deg en grundig forklaring på dåpens betydning, seremoni og prosessen for å planlegge dåpen. De kan også gi deg råd om hvilke forberedelser som trengs.

 2. Kateket eller kateketisk leder: Mange kirker har kateketer eller kateketiske ledere som er ansvarlige for undervisning og forberedelse til sakramentene. Disse personene kan gi deg undervisningsmateriale, veilede deg gjennom forberedelsesprosessen og besvare spørsmål om dåp.

 3. Gudforeldre eller katolske venner: Hvis du har venner eller familiemedlemmer som er aktive i den katolske kirken, kan de også være gode kilder til informasjon og råd om dåp.

Når du tar kontakt med en prest eller kirkens representanter, vær åpen om dine spørsmål og bekymringer. Dåpen er en viktig beslutning, og det er viktig å føle seg komfortabel med valget du tar. De vil gjerne hjelpe deg med å forstå sakramentet og veilede deg gjennom prosessen.

Les mer om dåp på katolsk.no