Nattverd

Nattverden anses som en sentral del av den katolske troen og er en handling som minner troende om Jesu kjærlighet, offer og tilstedeværelse i deres liv og kirken. Det praktiseres regelmessig under katolske messer, og troende oppfordres til å delta i nattverdshandlingen for å styrke deres åndelige liv og enhet med kirken.

Hva er nattverd?

Nattverd, også kjent som eukaristi, er et av de sakramentene som praktiseres i den katolske kirke. Det er en hellig handling som minner katolikker om Jesus Kristi offer på korset og hans nærvær blant dem.

Hvordan blir brød og vin hellig gjennom konsekrasjon?

I katolsk tro blir brød og vin gjort hellig gjennom en spesiell liturgisk handling som kalles konsekrasjon. Under en katolsk messe,blir det brukt oblat (flat usyret brød) og vin. Under konsekrasjonen uttaler presten spesielle ord som tradisjonelt tilskrives Jesus Kristus: "Dette er mitt legeme" for brødet og "Dette er mitt blod" for vinen. Etter konsekrasjonen blir brødet og vinen Kristi reelle legeme og blod.

Når mottar en nattverd?

Nattverd blir delt ut til de troende etter konsekrasjonen der brødet og vinen blir gjort til Kristi reelle legeme og blod.

´ Dette er en måte for katolikker å motta Jesus Kristus på en spesiell og åndelig måte og å bli ett med ham i fellesskapet av troende.