Skriftemål

Skriftemål, også kjent som botssakramentet eller skriftemålssakramentet, er en av de syv sakramentene som praktiseres i den katolske kirke. Skriftemål er en mulighet for katolikker å bekjenne sine synder og søke Guds tilgivelse og forsoning.


Under er en oversikt over prosessen med skriftemål trinn for trinn.

1     Forberedelse

En person som ønsker å skrifte, tar vanligvis tid til refleksjon og selvanalyse for å erkjenne sine synder og feil. Dette kan gjøres personlig før de går til skriftefaren (presten) eller som en del av en botandakt under en mess

2     Skrifte

Skriftemålet utføres vanligvis i en skriftestol eller et egnet skrifteområde. Personen åpner hjertet sitt og bekjenner sine synder og mangler for presten, som opptrer som Guds representant. Presten er underlagt taushetsplikt og må aldri avsløre innholdet av skriftemålet til andre.

3     Anger og bekjennelse

Den som skriftefarer må uttrykke oppriktig anger for sine synder og ha en vilje til å gjøre opp for dem. Etter å ha bekjent sine synder, vil presten gi veiledning, råd eller oppmuntring basert på den katolske læren og Kirkens tradisjon.

4     Bot og Absolusjon

Den som skriftefarer må uttrykke oppriktig anger for sine synder og ha en vilje til å gjøre opp for dem. Etter å ha bekjent sine synder, vil presten gi veiledning, råd eller oppmuntring basert på den katolske læren og Kirkens tradisjon.