Ektevielse

Ektevielse, også kjent som sakramentet for ekteskap, er en hellig handling i den katolske kirke som forener en mann og en kvinne i et livslangt partnerskap foran Gud. I den katolske troen blir ekteskap betraktet som et sakrament, en hellig handling der Gud er til stede og deltar.

Under er en oversikt over prosessen over ektevielse trinn for trinn.

1     Forberedelse

Par som ønsker å gifte seg i den katolske kirke, må først gjennomgå en periode med forberedelse, kjent som ekteskapsforberedelse. Dette inkluderer normalt deltakelse i ekteskapsforberedelseskurs eller samtaler med en prest eller diakon. Målet er å hjelpe paret til å forstå den katolske læren om ekteskapet, utforske de praktiske og følelsesmessige aspektene av ekteskapet, og forberede seg på det åndelige og forpliktende aspektet av samlivet.

2     Ekteskapsløfte

Under selve ekteskapsritualet avlegger bruden og brudgommen sine ekteskapsløfter foran presten, vitner og Gud. De lover å elske og ære hverandre, være trofaste i gode og onde dager, og å ta vare på hverandre gjennom hele livet.

3     Velsignelse

Etter ekteskapsløftene gir presten en velsignelse over paret, og ekteskapet blir dermed anerkjent som et gyldig og helligt forpliktende partnerskap i den katolske kirke.

4     Krav

For at ektevielse skal være gyldig i den katolske kirke, må det oppfylle visse betingelser, blant annet at begge parter er frittstående (ikke bundet av tidligere ekteskap eller juridiske forhindringer), at det er frivillig og fullstendig samtykke fra begge parter, og at det utføres i henhold til kirkens regler og bestemmelser.

Ektevielse i den katolske kirke anses som en hellig pakt mellom paret og Gud, og ekteskapet blir sett på som en hellig tilstand som symboliserer Kristi kjærlighet til kirken. Det er en livslang forpliktelse som beriker paret åndelig og følelsesmessig og gir dem muligheten til å dele et liv i kjærlighet og fellesskap.

.