Velkommen til første kommunion!

Første kommunion er en viktig begivenhet i den katolske kirken, og det markerer vanligvis den første gangen en person mottar nattverden, også kjent som Den hellige kommunion. Dette er et sakrament som innebærer å motta brød og vin som symboliserer Jesu legeme og blod. 

Vanlig spørsmål og svar om første kommunion

Når får man første kommunion?

I 3. klasse forbereder barna seg til å motta førstekommunionen (nattverdens sakrament) og forsoningens sakrament (også kalt skriftemålet). Forberedelsene til å motta første hellige kommunion starter normalt i 2. klasse og barna mottar førstekommunionen våren de går i 3. klasse. Det er obligatorisk oppmøte til katekesen for barna i 3. klasse.

Informasjon om Kurs

Forberedelsen til første kommunion involverer deltakelse i katekese. Katekesen er utformet for å undervise barna i grunnleggende katolsk tro, lære dem om nattverdens betydning og forberede dem mentalt og åndelig for dette sakramentet. Kurset kan variere i lengde og innhold avhengig av den spesifikke kirken og dens tilnærming.

Under kurset vil barna lære om bibelske historier, sakramenter, bønner, liturgi og generell katolsk tro. Kirken vil også legge vekt på viktigheten av å leve i samsvar med evangeliet og delta aktivt i fellesskapet.

Etter fullført kurs og tilfredsstillende forberedelse, vil barna bli invitert til å motta nattverden for første gang under en spesiell messe, ofte holdt i våren eller tidlig på sommeren.

Påmelding

For å melde barnet på kurset, må dere besøke deres lokale klirke og fylle ut et registreringsskjema. Lever skjemaet til sognepresten.

Frist for påmelding er 1. Oktober 2023.

Betaling

Pris 150 kr per barn

kontonr: 2000.07.45635

Vipps: 89766

Det er også mulig å bettale kontanter til sognepresten.

Oppstart er lørdag 16.September 2023 kl 11:00-14:00