Messetider

Mariakirken, Lillehammer

SØNDAG          

  • kl. 11:00 Høymesse (Norsk)
Polsk messe hver 2. og 4. Søndag i mnd kl. 16:00


ONSDAG           

  • kl. 11:00 Messe (Norsk)


TORSDAG         

  • kl. 18:00 Messe (Norsk)

FREDAG            

  • kl. 17:00 Sakrament tilbedelse
  • kl. 17:20 Rosenkransbønn
  • kl. 18:00 Messe (Norsk)

(Etter messen er det mulighet for skriftemål)


LØRDAG           

  • kl. 10:00 Messe (Norsk)