Begravelse

Når det er et dødsfall i familien, skal man kontakte menighetskontoret eller en av prestene for å fastsette tidspunkt for begravelse/bisettelse. Dette skjer i samarbeid med et begravelsesbyrå.

Begravelsen foregår vanligvis fra Mariakirken på Lillehammer hvor det feires rekviemmesse. Derfra drar man til kirkegården. Mariakirken menighet har ingen egen gravplass. Hvis familien ikke har eget gravsted, bruker man den kirkegården som ligger nærmest den avdødes tidligere bosted.

.