Velkommen til våre Sakramenter og Ritualer!

Vi tilbyr en rekke sakramenter og ritualer som beriker vår åndelige reise og knytter oss nærmere Gud og hverandre. Disse er veiledet av århundrer med tradisjon, og de er en integrert del av vårt trosliv.

De sakramentene og ritualene vi tilbyr er Dåp, Konfirmasjon, Nattverd, Skriftemål, Sykesalving, Ordinasjon, Ektivielse og Begravelse.

1     Dåp

Dåp er den første av de tre sakramentene som innvier oss i den kristne tro. Ved å bli døpt, blir vi medlemmer av Kirken og mottar Guds nåde, renselse fra synd og blir født på nytt i Kristus. Les mer

    Konfirmasjon

Konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen og gir oss Den hellige ånds gave for å styrke oss i vår tro og åndelige reise. Det hjelper oss til å være modige vitner om Kristus i verden. Les mer

I nattverden feirer vi minnet om Jesus Kristus, hvor brød og vin blir forvandlet til Hans sanne legeme og blod. Vi deltar i hans offer og nærer våre sjeler med Hans nærvær. Les mer

    Skriftemål

Skriftemål gir oss muligheten til å søke Guds tilgivelse for våre synder. Vi åpner våre hjerter og bekjenner våre feil til en prest, og gjennom hans embetsfullmakt mottar vi Guds barmhjertighet. 
Les mer

    Sykesalving

Ordinasjon er sakramentet som gir myndighet og velsignelse til de som kalles til tjeneste i Kirken som prester eller diakoner. De blir kalt til å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. Les mer

    Ordinasjon

Ordinasjon er sakramentet som gir myndighet og velsignelse til de som kalles til tjeneste i Kirken som prester eller diakoner. De blir kalt til å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. Les mer

    Ektevielse

Ektevielse er en hellig forpliktelse mellom en mann og en kvinne som lover å elske, ære og respektere hverandre i lydighet til Guds vilje. Det er en hellig forening som styrkes av Guds nærvær og nåde. Les mer

    Begravelse

Begravelse er en rituell bønn og avskjedshandling for våre avdøde brødre og søstre. Vi ber for sjelens hvile og trøster de sørgende med håpet om evig liv. Les mer


Disse sakramentene og ritualene gir oss muligheten til å oppleve Guds kjærlighet og nærvær på en dyp og konkret måte. Vi oppfordrer deg til å utforske disse hellige handlingene nærmere og delta i vårt fellesskap når vi feirer og er en del av Guds rike og nådige velsignelser.

.