Ofte stilte spørsmål

Jeg vil døpe barnet mitt. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med sognepresten for å avtale dåpssamtale, samt tid og sted for selve dåpen. Dåpsritualet holdes enten under en messe, eller ved en egen dåpsseremoni. Det er viktig at du velger en fadder som er praktiserende katolikk og konfirmert.

Er du voksen og ønsker å bli døpt i Den katolske kirke, må du gå til undervisning på lik linje med konvertitter. Ta kontakt så legger vi opp et løp enten sammen med flere, eller individuell oppfølging..

Når går barnet til førstekommunion?

I 3. klasse forbereder barna seg til å motta førstekommunionen (nattverdens sakrament) og forsoningens sakrament (også kalt skriftemålet). Forberedelsene til å motta første hellige kommunion starter normalt i 2. klasse og barna mottar førstekommunionen våren de går i 3. klasse. Det er obligatorisk oppmøte til katekesen for barna i 3. klasse. 

Hvordan melder man seg på konfirmasjon?

For å kunne konfirmere seg må man gjennomføre et forberedende kurs som starter i 8. klasse (når barnet er 13 år). Kurset går over en toårsperiode, og deretter kan barnet konfirmere seg om våren i 9. klasse. 

Hvordan blir jeg katolikk?

Du må være med på troskurs og når presten sammen med deg ser at du er nok forberedt så søkes det om at du kan bli opptatt i Kirkens fulle felleskap.

Vi ønsker å gifte oss i kirken

Du må være med på ekteskapskurs. Ta kontakt med presten.

Er det katekese for barna også etter førstekommunion?

Ja.