Trosopplæring

  • Hva er trosopplæring?

Trosopplæring i den katolske kirke er en prosess med systematisk og organisert undervisning og veiledning som tar sikte på å formidle den katolske troen, lære og tradisjoner til enkeltpersoner i alle aldre. Målet med trosopplæringen er å hjelpe katolikker til å utvikle en dypere forståelse av sin tro og oppmuntre dem til å leve i tråd med katolske verdier og etikk. 

  • Hvem er trosopplæring for? 

For barn og unge kan trosopplæringen innebære katekese, som er undervisning i de grunnleggende læresetningene i den katolske troen, inkludert sakramentene, bønn, Bibelen og etikk. Les mer om katekese her.  

For voksne kan trosopplæringen variere fra grunnleggende innføring i den katolske troen for de som nylig har konvertert til katolisismen, til mer avanserte studier og bibelstudier for de som ønsker å fordype seg i den katolske læren.Det er verdt å merke seg at trosopplæringen også inkluderer et fokus på å utvikle et levende forhold til Jesus Kristus og en personlig opplevelse av Guds kjærlighet og nærvær. Dette er avgjørende for å oppmuntre troende til å leve ut sin tro i hverdagen og bli aktive medlemmer av det katolske fellesskapet.

.