Katekese

Katekese er undervisning og opplæring i den katolske tro og lære. Katekesetidene gjelder både for de som forbereder seg til første kommunion eller konfirmasjon, samt for barn som er i mellomtrinnene. 

Oppstartsdatoene for katekesen er som følger:

 • I Mariakirken: Søndag 10. september kl. 10:00-14:00
 • I St. Andreas, Gjøvik: Lørdag 23. september kl. 11:00-14:00
 • I Bykirken, Otta: Søndag 17. september kl. 16:00-17:00

Oversikt over undervisningsdager 2023-2024

Mariakirken, Lillehammer

2023

 • Søndag 10. september Kl. 10:00-14:00
 • Søndag 1. oktober Kl. 10:00-14:00
 • Søndag 19. november kl. 10:00-14:00
 • Søndag 3. desember kl 10:00-14:00

2024

 • Søndag 7. januar Kl. 10:00-14:00
 • Søndag 4. februar Kl. 10:00-14:00
 • Søndag 3. mars Kl. 10:00-14:00
 • Søndag 7. april Kl. 10:00-14:00
 • Lørdag 4. mai Kl. 10:00-14:00 - skriftemål og kommunion øvelse for første kommunion barn. Foreldre bes å bli med på øvelse denne dagen.
 • Søndag 5. mai Kl. 11 - førstekommunionsmessen
 • Lørdag 25. mai Kl. 12:00 - Konfirmasjonsmessen med biskop Bernt i Mariakirken


St. Andreas, Gjøvik

2023

 • Lørdag 23. september Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 28. oktober Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 25. november Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 16. desember Kl. 11:00-14:00

2024

 • Lørdag 27. januar Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 24. februar Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 16. mars Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 27. april Kl. 11:00-14:00
 • Lørdag 11. mai Kl. 12:00 - Førstekommunionsmesse Kl. 12:00
 • Lørdag 25. mai Kl. 12:00 - Konfirmasjonsmessen med biskop Bernt i Mariakirken


Bykirken, Otta

2023 & 2024

 • Søndag 17. september kl. 16:00-17:00