Valg til menighetsrådet 2023

12.11.2023

Det nærmer seg menighetsrådsvalg. Menighetsrådet er et rådgivende organ som skal gi råd til sogneadministratoren. De velges for to år om gangen. 

Vi skal velge seks representanter. Ved valget kan man derfor stemme på opp til seks kandidater. De seks med flest stemmer blir valgt. I tillegg har presten, om han ønsker, mulighet til å oppnevne to representanter. 

De som har stemmerett, er registrerte medlemmer i menigheten som har fylt 16 år og er konfirmert. Det er kun lov til å stemme 1 gang og kun i den menigheten du føler tilhørighet til. 

Valget blir holdt etter messen i Mariakirken og St Andreas kirke søndag 19. og 26. november. På Otta skjer valget søndag 19. november.