Kunngjøringer 7. Januar 2024

31.12.2023

I uke 1 i år 2024, blir det ikke messe på onsdag i Mariakirken, Lillehammer

Det blir heller ikke messe på tirsdag på Gjøvik.


Lørdag 6, januar feirer vi høytid for Herrens Åpenbaring

I Mariakirken

  • kl 18.00 på polsk

  • Kl 11.00 på norsk

På Gjøvik

  • Kl 15.00 på polsk

  • Kl 13.00 på norsk


Søndag 7. januar feirer vi Herrens dåp

I Mariakirken

  • Kl 11.00 på norsk

  • kl 14.00 på polsk

På Gjøvik

  • Kl 11.00 på polsk

  • Kl 15.00 på norsk


Vi ønsker å minne om katakeseundervisning søndag 07, januar Kl. 10:00-14:00 i Mariakirken.

Vi ønsker også informere om oppdaterte messetider for 2024. Disse finner du her.


Vi gleder oss til å se deg der! Velkommen!