Takketale for 2023

01.01.2024

I dag på den siste dagen i året 2023 vil jeg benytte anledningen til å takke dere, for all deres innsats, velvilje, engasjement og støtte gjennom dette året som har gått. Dere beriker menigheten på så mange måter, både i det store og i det små, og jeg tør ikke engang tenke på hvordan menighetslivet ville ha vært uten dere. Tusen takk til alle som på hver sin måte bidrar til at menigheten kan være en bønnens skole og et sted for mennesker å treffe Gud og oppleve Kirkens fulle fellesskap.

En spesiell takk til menighetsråd, kateketer, organist, kor, sakristaner, ministranter, de som vasker kirken, de som støtter menigheten gjennom kollekten. Måtte Gud gi dere hundrefold tilbake for alt dere gjør.

Dere har en spesiell plass i mitt hjerte og mitt kall, og jeg ber om at Gud den allmektige, og på forbønn av den hellige familie at dere og deres familier skal rikelig velsignes i året som kommer og at vi sammen kan fortsette å bygge Guds rike her på jord, her i menigheten. Jeg takker Gud for alt Han lar oss oppleve og erfare gjennom menigheten. Måtte Han fullbyrde alt det gode vi legger fram for Ham i Guds, Kirkens og menighetens tjeneste.

Tusen takk, og igjen, godt nytt år!