Sommerordning i menighet

17.06.2024

i Mariakirken, Lillehammer

Messe

i Juni

Uke 25 og 26. det blir ikke hverdag messer i Mariakirken, Lillehammer

Søndag 23.juni, vil Kåre snakke litt om Olsok feiring under kirkekaffe.

29.juni, skal Mathias Bruno Ledum ordineres til diakon i St Olav, domkirken Oslo kl 18.00.

i Juli

Uke 27,28,29. det er ikke hverdag messer i Mariakirken, Lillehammer.

Søndag 28.juli, feirer vi høytiden for Den hellige Olav kl 11.00.

Programmet for Olsok finnes dere på informasjonstavle.


i St Andreas, Gjøvik

Messe

i Juni

Uke 25 og 26 blir det ikke messer på tirsdag i St Andreas, Gjøvik.

i Juli

Uke 27,28,29, blir det ikke hverdag messer i St Andreas, Gjøvik.


i Bykirken, Otta

Det blir ikke messe på Otta i juli måned. Neste messe er 18.august.