Oktober: Måneden for Maria og Rosenkransen i Mariakirken

01.10.2023

Måneden oktober er viet til Maria. Derfor anbefaler Kirken at man ber rosenkransen hver dag denne måneden. Man kan be rosenkransen hele året, og til og med Paven har nylig anbefalt å gjøre det daglig.

 I Mariakirken er det fastsatt tidspunkter for rosenkransbønn etter hverdagsmessen:

 • Onsdager kl. 11.30
 • Torsdager kl. 17.20
 • Fredager kl. 18.30
 • Lørdager kl. 10.30


Rosenkransen består av forskjellige mysterier som vanligvis fordeles på ulike ukedager:

Gledens mysterier (mandager + lørdager):

 1. Engelen bringer Maria det glade budskap (Luk. 1,28-38)
 2. Marias besøker Elisabeth (Luk. 1,39-56)
 3. Jesus blir født i Bethlehem (Luk. 2,1-21)
 4. Jesus blir frembåret i tempelet (Luk. 2,22-38)
 5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)


Smertens mysterier (tirsdager + fredager):

 1. Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)
 2. Jesus blir pisket (Joh. 19,1)
 3. Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)
 4. Jesus bærer sitt kors til Golgata (Joh. 19,17-24)
 5. Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)


Lysets mysterier (torsdager):

 1. Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)
 2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)
 3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)
 4. Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)
 5. Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)


Herlighetens mysterier (onsdager + søndager):

 1. Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)
 2. Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)
 3. Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)
 4. Marias opptagelse i himmelen (Åp. 12,1)
 5. Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)


Dette er en flott måte å ære Maria og meditere over ulike hendelser i Jesu liv mens du ber rosenkransen.