Kunngjøringer 14. Januar 2024

14.01.2024

Messe

  • I uke 3 blir det ikke messe på fredag i Mariakirken.
  • På onsdag er det begravelse med messe for Kari Bruvold Norstrand kl 11.00 i Mariakirken.
  • Det blir messe på Otta søndag 21. januar. Vi begynner med katekese kl 16.00. 

Pavens bønneintensjoner for januar 2024

For mangfoldet i kirken: La oss be om at Ånden hjelper oss å gjenkjenne de ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.

Invitasjon til menighetsfest

Vi ønsker å invitere dere til menighetsfest søndag 21. januar 2024 kl 12.00 i menighetssalen (etter messen). Det blir en internasjonal felles fest i vår menighet.

Arrangementet er gratis, men alle må bidra med et eller annet. Det kan være en matrett, dessert, underholdning, pynting eller rydding.

I denne anledning, feirer filipinerne også Santo Niño de Cebú. De vil underholde menigheten med dans. 

Menighetsfest på Gjøvik skjer søndag den 04. februar.

Spørsmål kan rettes til menighetskontoret.

Hjertelig velkommen!