Valg til menighetsrådet i Mariakirken 2023

01.10.2023

Vi ønsker å informere om det kommende valget til menighetsrådet som vil finne sted den 19. og 26. november 2023. Dette valget avholdes annethvert år, og valgperioden er 2 år.


Forslag til kandidater:

Hvis du kjenner noen som du mener ville være en god kandidat til menighetsrådet, eller hvis du selv har lyst til å stille til valg, oppfordrer vi deg til å gi beskjed eller kontakte valgkomitéen (se kontaktinformasjon nedenfor).

For å kunne stille til valg må du:

  • Være geografisk tilknyttet menigheten og være registrert som katolikk (biskopen kan gi dispensasjon hvis du ikke er en del av menigheten).
  • Være konfirmert og praktiserende katolikk.
  • Ha muligheten til å delta på møtene (norsk er språket som brukes på møtene).
  • Så langt det er mulig, kunne delta på fellesarrangementer.

De som sitter i menighetsrådet, representerer oss alle. Mariakirken er én menighet, og en av de viktigste oppgavene er å fremme vårt katolske fellesskap.


For å kontakte valgkomitéen:

  • I Mariakirken, Lillehammer: Zenaida Lindberg, telefonnummer: 90853773 
  • I St. Andreas, Gjøvik: Liberata, telefonnummer: 91606883 
  • I Otta, Gerd Marie Wullum, telefonnummer: 48198751

Siste frist for å melde sin interesse er søndag 5. november.