Kunngjøringer 28. Januar 2024

28.01.2024

Kunngjøringer for Mariakirken, Lillehammer 

Vi ønsker å minne om katekeseundervising søndag 4. Februar kl 10:00 i Mariakirken, Lillehammer.


Kunngjøringer for St. Andreas menighet i Gjøvik

Vi har en viktig beskjed om endret messetid. Fra 1. Januar 2024, blir søndagmesse på norsk feiret kl. 15:00, ikke kl. 17:00.

Vi ønsker å invitere til menighetsfest i St. Andreas, Gjøvik. Etter messen søndag 4. februar 2024 kl 16.00 blir det en internasjonal felles fest i i menighetssalen.

Arrangementet er gratis, men alle må bidra med et eller annet. Det kan være en matrett, dessert, underholdning, pynting eller rydding.

Det blir også god mulighet å bli bedre kjent med Menighetsrådet.

Spørsmål kan rettes til menighetskontoret

Hjertelig velkommen!


Første ungdomstreff i 2024 for begge kirkene

Menigheten vil gjerne invitere unge i menigheten fra 8. klasse og oppover til et felles møte i St Andreas, Gjøvik. Programmet inkluderer messe, etterfulgt av bowling og mat.

Sted: Bassengveien 1, 2821 Gjøvik.

Tidspunkt: 3. februar Kl. 11:00

Program: Bowling og mat

Vi gleder oss til å se dere og tilbringe en hyggelig dag sammen!


Pavens bønneintensjoner for januar 2024

For mangfoldet i kirken

La oss be om at Ånden hjelper oss å gjenkjenne de ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.