Kunngjøringer 21. Januar 2024

19.01.2024

Kunngjøringer for St. Andreas menighet i Gjøvik

Engelsk messe i uke 5

Det blir messe på engelsk lørdag 27. januar kl 18.00 i St Andreas, Gjøvik.


Katekeseundervising

Vi vil minne om katekeseundervising på Gjøvik på den 27.januar kl 11.00.


Invitasjon til menighetsfest

Velkommen til menighetsfest i St Andreas, Gjøvik!

Etter messen søndag 4. februar 2024 kl 16.00 blir det en internasjonal felles fest i i menighetssalen.

Arrangementet er gratis, men alle må bidra med et eller annet. Det kan være en matrett, dessert, underholdning, pynting eller rydding.

Spørsmål kan rettes til menighetskontoret

Hjertelig velkommen!


Første ungdomstreff i 2024 for begge kirkene

Menigheten vil gjerne invitere unge i menigheten fra 8. klasse og oppover til et felles møte i St Andreas, Gjøvik. Programmet inkluderer messe, etterfulgt av bowling og mat.

Sted: Bassengveien 1, 2821 Gjøvik.

Tidspunkt: 3. februar Kl. 11:00

Vi gleder oss til å se dere og tilbringe en hyggelig dag sammen!