Kunngjøringer 21. April 2024

23.04.2024

Messe Uke 17

Det blir ikke messe, lørdag 27 april. i Mariakirken, Lillehammer.

Det blir ikke messe på engelsk lørdag 27 april i St Andreas, Gjøvik


Katekeseundervisning

Vi ønsker å minne om katakeseundervisning lørdag 27. april Kl. 11:00 i St Andreas, Gjøvik.


DEN GODE HYRDES SØNDAG 21 APRIL

Kjære medbrødre,

Jeg minner om Den gode hyrdes søndag den 20. ds. Vi gleder oss alle over det er mange unge menn som søker til St. Eystein presteseminar, og det skyldes alene de troendes bønn.

Bispedømmet har pålagt menighetene å overføre denne søndagskollekten (inkl. lørdag aften) til seminaret, og ber dere gjøre dette innen tre uker. Jeg takker dere på forhånd, og forsikrer om at seminaristene gleder seg særskilt over denne solidaritet fra de troende og geistligheten.

Seminarets konto nummer er 3000 22 79165.

In Christo,

+ Bernt.


En kort oppsummering og en takk fra p Bjørn Tao Quoc Nguyen (Rektor ved st.Eystein Seminar)

Kjære prester og diakoner,

Jeg skriver en liten oppdatering til dere i anledning kallssøndag 21. april. (Den Gode Hyrde søndag)

I de siste årene har stab og styret sett på mulighetene for bruken av presteseminaret i tiden seminaristene ikke er hjemme. Det har ført til en rekke arrangementer som; diakonkandidatsamlinger, samlinger for unge prester, kallsretrett, fadderdager i forbindelse med semesteråpning, diakonsamlinger, retretter, samlinger for unge voksne og som lesesal for studenter.

På det nåværende tidspunkt har vi syv seminarister tilhørende st. Eystein presteseminar. Mathias Ledum som i år blir diakonviet i st. Olav Domkirke den 29. Juni. Be gjerne litt ekstra for han og Ludvig Hareide som mottar sitt kandidatur 5. mai.

Alexander Roscins og Andre Nguyen som nå er i ferd med å fullføre sitt første år i filosofi på universitetet Angelicum i Roma og vi har i år hatt tre seminarister i det forberedende år (propedeutisk år) Francisco Hernandes, Stephen Delis og Paul Cavallin som etter sommer vil begynne sine studier i Roma.

Blant fem søkere til seminaret i år, er det blitt tatt opp to kandidater som vil begynne sitt propedeutisk år i Valladolid i september.

Hva angår seminarets venner har seminaret rundt 230 venner i venneforeningen (blant vennene, mange menigheter og prester). Jeg har troen på at seminaret har rom for flere venner, så om dere på søndag har planer om å løfte frem viktigheten ved kall, ville jeg være takknemlig om dere oppfordret menigheten til å be for seminaristene og støtte dem som seminarets venn. Vi sender ut månedlig nyhetsbrev til medlemmer av venneforeningen så de kan følge seminaristene i deres kallsreise, noe jeg mener er en fin måte å følge hverandre som venner i en viktig periode av livet. (om det er flere som ønsker å følge seminaristene, er det bare å sende meg en epost)

Jeg vil takke dere for den støtten jeg har fått i de 4 årene som rektor, og jeg hører stadig unge mennesker bli inspirert av gode samtaler med prestene, og som igjen får dem til å tenke på sitt eget kall. Dette kjenner dere nok til fra før, men jeg ville bare benytte meg av anledningen til å løfte det frem – som en påminnelse på hvor mye vi prester betyr for unge mennesker som søker kallet.


Med ønske om forbønn og vennskap,

Bjørn Tao Quoc Nguyen

Biskopens kapellan

Rektor ved st.Eystein Seminar

Oslo Katolske bispedømme

Akersveien 5

0177 Oslo

Norge Mob: +4795108097