Kunngjøringer 18. Februar 2024

21.02.2024

Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.

Messe

I uke 8 blir det messe på engelsk lørdag kl 18.00 i St. Andreas, Gjøvik den 24. Februar.

Katekeseundervisning

Vi ønsker å minne om katakeseundervisning lørdag 24. Februar Kl. 11:00-14:00 i St. Andreas, Gjøvik.