Kunngjøringer 11. Februar 2024

11.02.2024

Messe

Søndag 18. februar blir det messe på Otta kl 17:00. Katekesen starter kl. 16:00.


Messer 14. februar Askeonsdag

I Mariakirken, Lillehammer kl. 18:00 messe på norsk

St, Andreas, Gjøvik kl. 17:30 messe på norsk og kl. 19:00 på polsk


Kirkevask

Menighet inviterer til DUGNAD lørdag, 17. februar 2024 mellom klokken kl. 10:00-12:00 i Mariakirken. Vi begynner med messe kl. 10:00. Vi takker for all hjelp.


Korsveiandakt i fastetiden

Det er korsveiandakt i både Mariakirken og St Andreas hver fredag i fastetiden i forbindelse med kveldsmessen.

i Mariakirken kl 17.15

i St Andreasm Gjøvik kl 17.15

Hvis du ikke kan delta i kirken, oppfordrer vi til å meditere over korsveien hjemme.

Det finnes også korsveier på internett, for eksempel her https://www.katolsk.no/praksis/korsveien/korsvei/


Sakramentstilbedelse

I fastetiden blir sakramentstibedelse flyttet fra fredag til torsdag kl 17.00. Denne forandringen gjelder i Mariakirken.


Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.