Kunngjøringer 10. Mars 2024

12.03.2024

Pavens bønneintensjoner for mars 2024

For de kristne som er i livsfare

La oss be om at de troende som risikerer livet for evangeliet i ulike deler av verden kan fylle Kirken med sitt mot og misjonsengasjement

Messe

Søndag 17.mars. messe på Otta kl 17.00. Katekeseundervising starter kl 16.00.

Uke 11, det blir ikke messe på lørdag 16.mars i Mariakirken, Lillehammer.

Katekeseundervisning

Vi ønsker å minne om Katekeseundervising lørdag 16, mars Kl. 11:00-14:00 i St Andreas, Gjøvik.