Kunngjøringer 03. Februar 2024

04.02.2024

Messe

I uke 6 blir det ikke messe på torsdag og lørdag i Mariakirken, Lillehammer

Det blir heller ikke messe på torsdag på St, Andreas, Gjøvik


Askeonsdag

De som ønsker det, kan levere inn fjorårets palmegrener neste søndag eller i menighetskontoret før den 13. februar. De vil bli brent og asken blir brukt til askekorsene.

ASKEONSDAG er i år 14. februar og markerer begynnelsen på den 40 dager lange fastetiden, en forberedelse til den kommende påskehøytiden. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener, eller andre grener, fra palmesøndag foregående år. Aske benyttes denne dagen, fordi den blant annet er et bibelsk symbol på anger og bot, i tillegg til å være en påminnelse om livets forgjengelighet.

Abstinensdag Askeonsdag er faste- og abstinensdag. Abstinens betyr som oftest å avstå fra kjøtt, men Den nordiske bispekonferansen er litt vagere i sine regler: «Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.»


Messer 14. februar

I mariakirken, Lillehammer kl 18.00 messe på norsk

St, Andreas, Gjøvik kl 17.30 messe på norsk og kl 19.00 på polsk 


Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke
La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.