Menighetsrådvalg 2023

21.10.2023

Dato for nytt valg til menighetsrådet er 19.november og 26.november 2023

I november, blir det nytt valg til menighetsrådet. Dette skjer annet hvert år. Valgperioden er 2 år.

Forslag til kandidat

Kjenner du noen som du mener hadde vært en god kandidat til menighetsrådet, eller har du selv lyst til å stille til valg? Si ifra eller skriv til valgkomitéen. 

For å kunne stille til valg må du

  • Tilhøre menigheten geografisk og være registrert som katolikk (biskopen kan gi dispensasjon hvis du ikke tilhører menigheten)
  • Være konfirmert og praktiserende katolikk
  • Kunne møte opp til møtene (norsk er språket på møtene)

Så langt som mulig komme til fellesarrangementer.

De som sitter i menighetsrådet, sitter for alle. En av de viktigste oppgavene blir å fremme vårt katolske felleskap.

Menighetsrådet representerer de tre kirkene. Disse er Mariakirken på Lillehammer, St.Andreas på Gjøvik, og Bykirken i Otta.

For å kontakte valgkomitéen:

  • I Mariakirken, Lillehammer: Zenaida Lindberg, 90853773
  • I St Andreas, Gjøvik: Liberata 91606883
  • I Otta, Gerd Marie Wullum: 48198751

Siste frist for å melde interesse er søndag 5. november