Foredrag om Pave Frans og Klimakrisen av Sr. Else-Britt Nilsen OP

21.10.2023

Foredrag ved Sr Else-Britt Nilsen OP: «Laudato Si» og «Laudate Deum»: Pave Frans om klimakrisen

Onsdag 8. november får Hamar kirkeakademi besøk av søster Else-Britt Nilsen. Hun skal gjøre oss bedre kjent med klimaengasjementet i tekstene til pave Frans. I 2015 sendte paven ut Laudato Si («Lovet være du», etter åpningsordene i den kjente «Solsangen» av Frans av Assisi), en encyklika «om omsorgen for vårt felles hjem», jorden.

Den 4. oktober i år, på minnedagen for Frans av Assisi, kom pave Frans med en oppfølger av Laudato Si med tittelen Laudate Deum («lovpris Gud»), for ytterligere å markere viktigheten av dette temaet.

Else-Britt Nilsen er ordenssøster i Dominikanerordenen (OP) og priorinne ved Katarinahjemmet i Oslo. Hun er sosiolog, har doktorgrad i teologi og har hatt stillinger både ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og ved MF vitenskapelig høyskole. Hun har et omfattende vitenskapelig forfatterskap og bred erfaring fra praktisk kirkelig arbeid, også i felleskirkelige sammenhenger.

Inngang kr. 100.

Velkommen!