Biskop Bernts fastebudskap 2024

09.02.2024

Biskop Bernts fastebudskap 2024: – Gud handler ved hjelp av dem som tror på Ham og vil gjøre hans vilje

 Fasten innledes på askeonsdag, som i år faller på onsdag 14. februar

BUDSKAP: – Den som ikke står opp mot demagogene, tillater at mørkets gjerninger griper om seg, sier biskop Bernt i sitt fastebudskap for 2024. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

«Nå slukkes lysene,» sa den britiske utenriksminister Sir Edward Grey 3. august 1914, den samme dag som første verdenskrig ble erklært. Det ville kanskje ha vært mer presist å si at lysslukkingen allerede hadde pågått en stund, og mange bidrog til den. Verdenskrigen kom til å vare i over fire år; den krevet 18 millioner dødsofre. Destruktive konsekvenser av den har vi kunnet observere inntil vår egen tid. Og fredsslutningen, nedfelt i Versailles-traktaten, førte ikke til den varige fred vår verden håpet på, for å si det mildt og forsiktig.

I de siste år er mange lys blitt slukket: I Midt-Østen, Ukraina og Sudan, for å nevne noen. Vi er sterkt bekymret for andre, blant dem Taiwan og Korea. Antisemittismens appell – også i vårt eget land – burde provosere oss til handling, likeledes forfølgelsen av millioner kristne og andre troende.

«Gud handler ved hjelp av dem som tror på ham og vil gjøre hans vilje. Det er umulig å be uten å la bønnen bevege oss til gjerninger Gud vil.»

Stilt overfor dette, har vi nemlig to muligheter: Vi kan fortvile og resignere, eller vi kan tenne nye lys. Motstand mot rasistiske, etniske og religiøse fordommer er vårt ansvar. Den som ikke står opp mot demagogene, tillater at mørkets gjerninger griper om seg.

Er ikke de lys vi makter å tenne for små og svake? Slik vil onde krefter at vi skal tenke. Med den frihet viljen alene kan gi oss, forblir vi utholdende i bønnen. Gud handler ved hjelp av dem som tror på Ham og vil gjøre hans vilje. Det er umulig å be uten å la bønnen bevege oss til gjerninger Gud vil. Det kan dreie seg om å hjelpe mennesker i nød hvor vi kan gjøre noe konkret. Perspektivet må også være større og videre: Mennesker som sulter, forfølges, eller av andre årsaker går til grunne, uansett hvor de er. Kristus sier at det vi ikke gjør for dem, gjør vi heller ikke for Ham .

Vi kan gjøre en kraftig felles anstrengelse materielt, sammen tenne et stort lys. For å være praktisk oppfordrer jeg mine norske trosfeller til å gi det de kan unnvære gjennom Caritas. Så lover jeg også å gjøre det.

Tenn lys!

+Bernt Eidsvig

Oslo, februar, 2024