Menigheten inviterer til dugnad på kirkehagen så det blir pent rundt kirken vår.

VANDRING: Som Guds folk på vandring på verdens veier, ledet av Den hellige ånd, og som levende steiner innlemmet i Kristi kropp, oppdager hver av oss at vi er medlemmer av en stor familie, barn av Faderen, og hverandres brødre og søstre, sier pave Frans. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen

Vil du lære mer om den katolske kirken?

Pavens bønneintensjoner

Februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.