Menigheten inviterer til dugnad på kirkehagen så det blir pent rundt kirken vår.

Vil du lære mer om den katolske kirken?

Pavens bønneintensjoner

Februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.