Vil du lære mer om den katolske kirken?

Pavens bønneintensjoner

Februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.