Siste Nytt

Disse følgende kandidater har blitt valgt ut til å sitte i menighetsrådet.

I Uke 47, blir det ikke messe på tirsdag, torsdag og fredag på St. Andreas, Gjøvik.

Det nærmer seg menighetsrådsvalg. Menighetsrådet er et rådgivende organ som skal gi råd til sogneadministratoren. De velges for to år om gangen.

Vil du lære mer om den katolske kirken?

Pavens bønneintensjoner

For mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi ber om at mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne må få større oppmerksomhet i samfunnet, og at alle institusjoner kan tilby stadig mer tilpassede programmer som hjelper disse menneskene til å delta aktivt i samfunnslivet

Desember 2023